Yönetim ve Organizasyon Bölümü

Yönetimden Mesaj

Sevgili öğrenciler;

     Atatürk Üniversitesi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon bölümü olarak öğrencilerimize mesleki bilgi ve beceriler kazandırmanın yanında iletişim becerileri yüksek, toplum odaklı, alanında uzman birer ara eleman yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

     İş hayatında yaşanan rekabetin bir sonucu olarak kalifiye ara elemanlara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda değerli öğrencilerimize iş hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri sağlamak adına üzerimize düşen bu büyük sorumluluğu yerine getirmek için İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü olarak yoğun bir şekilde çalışmaktayız.

     Atatürk Üniversitesi’nin yeni nesil üniversite hedefine paralel olarak iş hayatında meydana gelen gelişmeler, yenilikler ve dönüşümler bölümümüz tarafından yakından takip edilmekte ve belirli aralıklarla bölüm dersleri güncellenerek öğrencilerin iş hayatına hazır hale getirilmesine çalışılmaktadır.

     Sürekli gelişimi ve yeniliği kendilerine şiar edinen akademik kadromuzda yer alan öğretim elemanlarımız ülkemizin saygın üniversitelerinde eğitimlerini tamamlamışlardır. Öğretim elemanlarımızın güncel bilgilerle eğitim verme konusundaki hassasiyetleri ve uzmanlık alanları ile alakalı çok sayıda ve kaliteli bilimsel yayınlarının bulunması bölümümüzün artıları arasında yer almaktadır.

     İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon bölümü olarak geleceğinizi sizlerle birlikte inşa etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyacağımızı ifade ediyoruz.

Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı