Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Lisansüstü Tezler

Hilal Kübra Sağlam, 2022, Sağlık uygulamaları için yapay zeka tabanlı formaldehit sensörü, Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul 

Aykut Coşkun, 2022, Metayüzey polarizasyon dönüştürücü ve radar soğurucu tasarımı, üretimi ve karakterizasyonu, Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul

Yunus Kaya, 2020, Mikrodalga frekanslarında malzemelerin elektromanyetik karakterizasyonu üzerine yeni yöntemlerin geliştirilmesi, Prof.Dr.Mehmet Ertuğrul

Hilal Koç Polat, 2020, 5G ve IoT uygulamaları için eşdeğer devre tabanlı bir model kullanılarak yeniden yapılandırılabilir anten tasarımı, Prof.Dr.Bülent Çavuşoğlu

Miraç Dilruba Geyikoğlu, 2020, Elektromanyetik dalgaların biyolojik dokular üzerinde oluşturduğuetkilerin 5g akıllı gözlük ve esnek hipertermi aplikatör tasarımlarıyla incelenmesi, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu

Merve Acar, 2020, İki boyutlu malzemelerden nanoaygıt tasarımı ve fabrikasyonu, Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul 

İrfan Yıldızer, 2019, Volan ve manyetik tren uygulamaları için süperiletken kaldırma sistemlerinin deneysel ve teorik incelenmesi, Prof. Dr. Ahmet Cansız 

Murat Tören, 2018, Dış ortamlarda kullanılabilir kuru tip transformatörün grafen temelli ısıl analizi, Doç. Dr. Mehmet Çelebi 

Kamil Orman, 2018, Adaptif bulanık kesir dereceli kayan kipli kontrol yapısının insansız araçların denetimine uygulanması, Prof. Dr. Adnan Derdiyok 

Gökhan Öztürk, 2018, Homojen ve homojen olmayan bianizotropik metamalzemelerin elektromanyetik özelliklerinin incelenmesi, Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul 

Fatih Gül, 2017, Metal ZnO ve ZnO1-x metal yapısının memristiv davranışının elektriksel ve optik karakterizasyonu, Prof. Dr. Hasan Efeoğlu 

Mehmet Recep Minaz, 2017, Nüvesiz bir eksenel akılı senkron generatör tasarımı ve simülasyonu, Doç. Dr. Mehmet Çelebi 

Davood Ghaderı, 2017, PI kontrollü kaskat DA/DA boost dönüştürücülerinin yük paylaşımı metodu ile verim analizi, Doç. Dr. Mehmet Çelebi 

Mustafa Alptekin Engin, 2016, Eğricik dönüşümü kullanılarak imgelerde gürültü giderimi ve içerik tabanlı görüntü erişimi, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu 

Hamed Shamsı, 2015, Düşük karmaşıklıklı öznitelikler kullanılarak solunum sesi içerisindeki kalp seslerinin yerlerinin olasılıksal modelleme ile kestirimi, Prof. Dr. İbrahim Yücel Özbek 

Alirıza Kaleli, 2014, Buji ateşlemeli motorlarda çevrimsel farklılıkların azaltılması için ardışık çevrimlerde ateşleme zamanının elektronik kontrol ünitesi geliştirilerek denetlenmesi, Prof. Dr. Köksal Erentürk 

Muhammed Fatih Çorapsız, 2014, Üç serbestlik dereceli bir kartezyen robotun tasarımı, uygulaması ve denetimi, Prof. Dr. Köksal Erentürk 

Hossein Tohidi, 2014, Üç fazlı asenkron makine sürücü devreleri için hata tolerans tabanlı denetleyici tasarımı ve uygulaması, Prof. Dr. Köksal Erentürk 

Çağlar Duman, 2014, Kip (MOD) kilitlemeli ve Q-anahtarlamalı diyot lazer üretimi, Prof. Dr. Bülent Çakmak 

Mehmet Barış Tabakcıoğlu, 2013, Dışbükey zarf tekniğine dayalı eğim kırınımı modelinin çoklu kırınım içeren senaryolara uygulanması, Prof. Dr. Ahmet Cansız 

Abdullah Başçi, 2013, Otomatik yönlendirmeli bir aracın gövde hızı ve gövde açısının gerçek zamanlı kontrolü, Prof. Dr. Adnan Derdiyok 

Ahmet Dumlu, 2013, RSS kinematik zincir mimarisine sahip altı serbestlik dereceli stewart platformunun tasarımı ve kontrolü, Prof. Dr. Köksal Erentürk 

Fadı Alahmed Albasry, 2022, Ultra-thin multiband linear and circular polarization converter based on metamaterial, Doç. Dr. Gökhan Öztürk

Ahmet Özmen, 2022, Çok-magnetronlu yüksek sıcaklık mikrodalga fırının tasarımı ve optimizasyonu, Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul

Ömer Faruk Aydemir, 2022, Bianizotropik metamalzemelerin elektromanyetik özelliklerinin TE3, TM3 modu ile eğik açılı durumda gelen dalga için elde edilmesi, Doç. Dr. Gökhan Öztürk

Buket Dinç, 2021, Ohmik ısıtma örnekleme ve moddelleme, Prof. Dr. Köksal Erentürk

Ahmed Najı Musleh Nusarı, 2021, Masa tenisi simülasyonu için derin öğrenme algoritmalarının karşılaştırılması, Prof. Dr. İbrahim Yücel Özbek

Merve Polat, 2021, Göğüs X-ray görüntülerinde derin öğrenme algoritmaları ile akciğer bölütlemesi, Doç. Dr. Emin Argun Oral

Fatih Tutar, 2021, C,X,Ku ve K mikrodalga frekans bantlarında çalışan metamalzeme temelli polarizasyon dönüştürücü uygulamaları, Doç. Dr. Gökhan Öztürk

Eyyüp Demir, 2021, Çok çıkışlı ota tabanlı memkapasitör ve memindüktör tasarımı ve davranışlarının incelenmesi, Prof. Dr. Tevhit Karacalı

Furkan Güvenir, 2021, Doğu Anadolu Gözlemevi adaptif optik sisteminin performans değerlendirmesi, Prof. Dr. Birol Soysal

Muhammet Emin Kalçık, 2020, Sepıc dönüştürücünün analizi ve farklı kontrol yöntemleri ile çıkış geriliminin denetlenmesi, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Çorapsız

Abdullatıf Alı Tahlıl, 2020, Somali dilinde konuşma tanıma, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu

Bahadır Özkılbaç, 2020, Ieee754 kayan noktalı sayı formatında aritmetik mantık birimi tasarımı ve gerçek zamanlı olarak uygulanması, Prof. Dr. Tevhit Karacalı

Nurgüneş Önal, 2020, Kamera görüntülerinden otonom bir aracın konumunun ve yönünün belirlenmesi, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu

Ferhat Karabalık, 2019, Kesir dereceli denetleyicilerin gerçek zamanlı tasarımı ve uygulaması, Prof. Dr. Köksal Erentürk

Hilal Sultan Duranoğlu Tunç, 2019, Makine öğrenmesi algoritmaları yardımı ile polisomnografi sinyallerinden uyku evreleri sınıflandırılması, Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul

Burcu Tiryaki, 2019, Trafik işaretlerinin derin sinir ağları ile sınıflandırılması, Doç. Dr. Emin Argun Oral

Eren Karakaş, 2019, Derin sinir ağlarının füzyonu ile yüz imgelerinden yaş grubu ve cinsiyet sınıflandırma, Prof. Dr. İbrahim Yücel Özbek

Nasım Mostafa Pour, 2019, EEG sinyali kullanarak epileptik nöbetlerin gerçek zamanlı tahmini, Prof. Dr. İbrahim Yücel Özbek

Husseın Mahmood Abdo Mohammed, 2019, Uydu görüntülerinden uçak tespiti, Doç. Dr. Emin Argun Oral

Muhammet Ali Aksoy, 2019, İletken metal oksit kaplı cam yüzeylerde elektromanyetik kalkanlama etkinliğinin incelenmesi, Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul

Oğuzhan Oyar, 2018, Beyin hastalıkları tanısında kullanılan mikroelektrotun fotorezist ile yalıtılması, Prof. Dr. Tevhit Karacalı

Mustafa Akbuğa, 2017, Sensör verisi birleştirme tekniklerinin çoklu kimyasal sensör için uygulaması, Prof. Dr. Tevhit Karacalı

Kaan Can, 2017, Dört rotorlu bir insansız hava aracının kayan kipli kontrolcü ile yörünge takibinin gerçekleştirilmesi, Doç. Dr. Abdullah Başçi

Deniz Katipoğlu, 2017, Dalgacık dönüşümü tabanlı ve seyrek özniteliklere dayalı yüz tanıma, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu

Aykut Coşkun, 2017, YBCO süperiletken dalga rezonatörünün performansının iyileştirilmesi, Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul

Hilal Kübra Sağlam, 2017, Hibrit silisyum/III-V yarı iletken lazerler, Prof. Dr. Bülent Çakmak

Ayşe Bağıran, 2017, Akıllı mikro şebeke mimarilerinde merkezi olmayan ve hiyerarşik denetim, Prof. Dr. Köksal Erentürk

Aslı Nur Ömeroğlu, 2017, Bir flyback dönüştürücünün durum uzay ortalama değer modellemesi ve tasarımı, Prof. Dr. Köksal Erentürk

Hayriye Tuğba Sekban, 2017, İkili tank sisteminde sıvı seviye kontrolünün kesir dereceli kayan kipli kontrolcü ile gerçekleştirilmesi, Doç. Dr. Abdullah Başçi

Arezou Khalkhalı, 2016, İkili tank sisteminin genetik algoritma ile kontrolü, Prof. Dr. Adnan Derdiyok

Muhammet Emin Dertli, 2015, Gerçek zaman kablosuz nörotransmitter konsantrasyon iletim ve görüntüleme sistemi, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu

Ferda Dal, 2015, Kalp sesleri kullanılarak kişi tanıma, Prof. Dr. İbrahim Yücel Özbek

Hilal Koç, 2015, Beyin hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan mikrosensörün algılama alt sınırının bazal gürültü seviyesi azaltımı ile iyileştirilmesi, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu

İsmail Başlar, 2015, Astronomik optik bir teleskobun hassas hareket kontrolü, Prof. Dr. Adnan Derdiyok

Seçkin Uyğur, 2015, Elektrokardiyografi, fotopletismografi ve kalp sesi çoklu biyometriklerine dayalı kişi doğrulama: Cihaz ve sistem tasarımı, Prof. Dr. İbrahim Yücel Özbek

Miraç Dilruba Geyikoğlu, 2015, Nörotransmitter konsantrasyon ölçümü için amperometri cihaz tasarımı ve üretimi, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu

Merve Acar, 2014, Beyin hastalıklarının tanı ve tedavisi için mikroelektrot fabrikasyonu, Prof. Dr. Mehmet Ertuğrul

Gülden Narmanlı, 2014, Güç led sürücülerinde yapay zeka uygulaması, Prof. Dr. Köksal Erentürk

Gökhan Öztürk, 2014, Düzlemsel ortamlarda elektromanyetik dalgaların yayılımının FDTDM ile analizi, Yrd. Doç. Dr. Saffet Gökçen Şen

Sema Coşğun, 2014, Ekspirasyon akım volüm eğrisi ile cinsiyet, yaş ve boy kestirimi, Prof. Dr. İbrahim Yücel Özbek

Nagihan Severoğlu, 2014, Diyot lazerler için sürücü devresi tasarımı ve üretimi, Prof. Dr. Bülent Çakmak

Handenur Demirci, 2014, Hareket vektörü kullanılarak nesne takip etme, Doç. Dr. Emin Argun Oral

Yunus Kaya, 2013, Bianizotropik metamalzemelerin elektromanyetik özelliklerinin yeni bir mikrodalga tekniği ile belirlenmesi, Doç. Dr. Uğur Cem Hasar

Hakan Ertaş, 2013, Mo/n-Si Schottky yapılarında engel yüksekliği dağılımının ısıl işlem ile değişimi, Prof. Dr. Hasan Efeoğlu

Fatma Saba Ahıshalı, 2012, Curvelet dönüşümü kullanılarak Snake algoritması ile imgede kenar algılama, Doç. Dr. Emin Argun Oral

Fatih Çağlar, 2012, Kalp sesi sınırlarının göğüs sesi içerisinde belirlenmesi, Prof. Dr. İbrahim Yücel Özbek

Tarık Karabey, 2011, ZnO nanoyapıların elektrokimyasal depolama yöntemiyle büyütülmesi ve optik karakterizasyonu, Prof. Dr. Hasan Efeoğlu

Meltem Gör, 2011, Çok amaçlı dinamik bir güç kaynağı tasarımı, Prof. Dr. Köksal Erentürk

Kenan Kuzulugil, 2011, GPIB (IEEE-488) ile bir elektronik cihazın uzaktan kontrolü, Prof. Dr. Tevhit Karacalı

Kenan Çiçek, 2011, Çinko oksit ince filmin pyroelektriklik özelliği üzerinde alt taş materyalin etkisi, Prof. Dr. Tevhit Karacalı

İrfan Yıldızer, 2011, İndüktif taşıyıcı sistemlerin modellenmesi ve deneysel tasarımı, Prof. Dr. Ahmet Cansız

Yunus Babacan, 2011, Er/p-Si Schottky yapılarında engel yüksekliği ve Gauss dağılımının sıcaklığa bağlılığı, Prof. Dr. Hasan Efeoğlu

Abdulkerim Karabiber, 2011, Asenkron makine tasarımının güncel kriterler ile simülasyonu, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çelebi

Faruk Baturalp Günay, 2010, Malzeme karakterizasyonunda fotoakustik ölçüm teknikleri ve uygulamalarının incelenmesi, Prof. Dr. Tevhit Karacalı

Mustafa Alptekin Engin, 2010, JPEG standardı ve 3D DCT tabanlı yeni bir imge sıkıştırma metodu, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu

Emrah Mercan, 2010, Otomatik yönlendirmeli araç tasarımı ve gerçek zamanlı kontrolü, Prof. Dr. Adnan Derdiyok

Muhammed Fatih Saltuk, 2009, SiO2/Si üzerinde Zn-Al tabakalı yapıların termal oksidasyonu ve ZnO nano yapıların oluşturulması, Prof. Dr. Hasan Efeoğlu

Muhammed Fatih Çorapsız, 2009, DC-DC dönüştürücülerin gerçek zamanlı denetiminde akıllı sistem uygulamaları, Prof. Dr. Köksal Erentürk

Ali Rıza Kaleli, 2009, Düşük seviyeli sinyallerin ölçümünde Lock-in tekniği ve kimysal sensör ile ölçüm uygulamaları, Prof. Dr. Tevhit Karacalı

Ahmet Dumlu, 2009, Uzay-zaman kafes kodlama (STTC) kullanan çok-girişli çok-çıkışlı (MIMO) sistemlerde eşit olmayan hata korumalı (UEP) video iletimi, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu

Selim Aras, 2009, IEEE 802.16-2004 fiziksel katmanı için kanal kestirimi ve kanal denkleştirme benzetimi, Prof. Dr. Birol Soysal

Gökhan Keven, 2009, DC reaktif magnetron için anahtarlamalı güç kaynağı tasarımı ve ZnO yapıların üretimi, Prof. Dr. Hasan Efeoğlu

Gülşah Öztürk, 2008, Kan akış hızı ölçümü için taşınabilir darbeli doppler cihazı tasarımı ve geliştirilmesi, Prof. Dr. İnan Güler

Çağlar Duman, 2008, 1300 nm dalgaboylu yarıiletken lazerlerin modellenmesi ve karakteristiklerinin incelenmesi, Prof. Dr. Bülent Çakmak

Alper Kürşad Çolak, 2008, Bir DC motor ile sürülen konum kontrol sisteminin konum algılayıcısız kontrolü, Prof. Dr. Adnan Derdiyok

Halil İbrahim Kotan, 2008, 980 nm dalgaboylu yarıiletken lazerlerin modellenmesi, Prof. Dr. Bülent Çakmak

Fatih Kelek, 2008, Bilgisayar destekli fotolüminesans ölçüm sisteminde monokromatörün mikrodenetleyici ve adım motor ile kontrolü, Prof. Dr. Hasan Efeoğlu

Betül Ateş Çam, 2008, Süperiletken manyetik taşıyıcıların statik ve dinamik analizi, Prof. Dr. Ahmet Cansız

Kamil Orman, 2008, Daimi mıknatıslı senkron motorlar için akım gözetleyici ve hız kestirimi, Prof. Dr. Adnan Derdiyok

Adil Fatih Kiremitci, 2007, PIC18F4550 mikrodenetleyicisi ile USB-PC veri aktarım arabirimi gerçeklenmesi, Prof. Dr. Tevhit Karacalı

Ahmet Yıldız, 2007, Eddy akımı kayıplarının sonlu elemenlar metodu ile modellenmesi, Prof. Dr. Ahmet Cansız