Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1992 yılında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği adı ile kurulmuştur. 2000 yılına kadar bünyesine dahil ettiği akademik elemanları yurtdışında ve yurtiçinde üniversitelere göndererek lisansüstü eğitim almaları sağlanmıştır. 2004 yılında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümüne dönüştürülen birimde, – Kontrol ve Kumanda Sistemleri – Elektrik Tesisleri – Elektrik Makinaları – Haberleşme – Devreler ve Sistemler Teorisi – Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği – Elektronik olmak üzere yedi Anabilim Dalı bulunmaktadır. 2004-2005 öğretim yılından 30 öğrenci ile lisans eğitimine başlamıştır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans ve Doktora programlarına da öğrenci kabul edilmektedir.