Ağız, Diş ve Çene Radyoloji

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi vizyonu ve misyonu, fakültemiz vizyonu ve misyonuna paraleldir.

VİZYON 

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi ABD olarak, bilimsel çalışmalar ve araştırmalarda, ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kabul ettirmiş, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip bir bölüm olmayı hedeflemekteyiz. Bir diğer hedefimiz, öğrenciler ve akademisyen adayları tarafından öncelikle tercih edilen bir bölüm olmaktır. Bölümümüzde hem lisans hem lisansüstü düzeyde üst düzey eğitim verilerek yetişen diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler her yerde aranan ve tercih edilen kişiler olmalıdır. Hasta tedavisi ve topluma verilen hizmetteki hedefimiz; etik değerlere saygılı, hasta haklarına duyarlı, hizmet kalitesine özen gösteren ve hasta memnuniyetini ön planda tutan, hem Ağız Diş ve Çene Radyolojisi hem de Oral Diagnoz alanında ülkemizde lider bir kurum olmaktır. Anabilim Dalımız, tüm paydaşları ile karşılıklı etkileşim içerisinde olan, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık, çalışanların memnuniyetini sağlayan, mensubu olmakla gurur duyulan bir bölüm olmayı benimsemektedir.

MİSYON

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi ABD; kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık, iyi eğitim almış, eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip, sorgulayıcı, özgür düşünen, görevine bağlı, etik değerlere saygılı, mesleğinde başarılı, rekabete açık diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştiren, topluma ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında üst düzey sağlık hizmetleri sunan bir kurumdur.