Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi

Başlıca Bileşenler Analizi (Principle Components Analysis) Çalışma Grubu

Prof.Dr. Ömer Cevdet Bilgin