Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi
0
Danışma
0
Eğitim

Danışma ve Eğitim Kurulu

Prof.Dr. Mustafa Sözbilir
Prof.Dr. Engin Kurşun
Prof.Dr. Memiş Özdemir
Prof.Dr. Ömer Cevdet Bilgin
Doç.Dr. Oktay Yağız
Doç.Dr. Adnan Taşgın
Doç.Dr. Hakan Eygü
Doç.Dr. Yasemin Taş
Doç.Dr. Sinan Kopuzlu
Doç.Dr. Suat Çelik
Doç.Dr. Dilek Özdemir
Doç.Dr. Onur Şenol
Doç.Dr. Aycan Mutlu Yağanoğlu
Dr.Öğr.Üyesi Kamber Kaşali
Dr.Öğr.Üyesi Mürüvvet Demiral Üzan
Dr.Öğr.Üyesi Arzu Tural Dikmen
Dr.Öğr.Üyesi Nermin Çakmak
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Emre Çağlar
Dr.Öğr.Üyesi Senem Gönenç
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Çakmak
Dr.Öğr.Üyesi Türkan Kadiroğlu
Dr.Öğr.Üyesi Ufuk Şahin
Dr.Öğr.Üyesi İsmail Öz
Dr.Öğr.Üyesi Cansu Gür
Dr.Arş.Gör. Olcay Besnili Memiş
Öğr.Gör. Canan Deveci