Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi
0
Danışma
0
Eğitim

Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Ömer Cevdet Bilgin (Koordinatör)
Doç.Dr. Aycan Mutlu Yağanoğlu
Dr.Öğr.Üyesi Kamber Kaşali
Dr.Öğr.Üyesi Mürüvvet Demiral Üzan (Koordinatör Yardımcısı)
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah Emre Çağlar (Koordinatör Yardımcısı)