Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi

Danışma

Üniversitemizin öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilerine bilimsel araştırmalarında, hem nicel hem de nitel yaklaşım itibarıyla, araştırma metodolojisi, veri analizi ve akademik yazım konularında, her aşamada, danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca yapılacak protokoller çerçevesinde kamu kurumları ve özel kuruluşlar için de bu danışmanlık hizmetini öneriyoruz.

İki Tip Danışmanlık Hizmeti Veriyoruz 

Danışma 
Danışmanlarımız ile 1 saatlik bedelsiz görüşme öneriyoruz. Bu tip bir danışma hizmeti almak isteyen araştırmacının Danışma Talep Formu’nu doldurması gerekiyor. Alınan danışma talepleri Metodoloji Destek Ofisi Yürütme Kurulunun ilk toplantısında değerlendirilip, konunun uzmanı bir danışman ile araştırmacının yapacağı görüşmenin zamanı ayarlanarak, araştırmacıya bildirilir. Görüşmeler Metodoloji Destek Ofisi’nde gerçekleştirilir. Danışma hizmeti alan bir araştırmacı ihtiyaç duyduğu taktirde yeniden bir danışma talebinde bulunabilir. Şu hususlarda size danışmanlık teklif ediyoruz: Araştırma sorusunun ve araştırma hipotezinin spesifikasyonu | Araştırma dizaynı (deneyler ve yoklamalar), örnekleme dizaynı, anket dizaynı (mesela soruların ifadesi, soruların sırası) ve veri toplama metodu | Örnek hacmi hesaplama | Veri girişi, veri kalitesi ve veri idaresi | İstatistiksel modelleme | Testin gücü | Veri analizi | Analiz sonuçlarının interpretasyonu | Raporlama

İşbirliği 
Bir saatlik görüşmelerin yeterli olamayacağı daha karmaşık veya daha fazla ortak çalışma zamanı gerektiren durumlarda, danışmanlarımız ile uzun süreli ortak yayın çalışması öneriyoruz. Bu halde İşbirliği Talep Formunun doldurulması gerekiyor.

Ne Yapmıyoruz
  • Araştırma konusu veya veri bulmuyoruz.
  • Veri girişi yapmıyoruz.
  • Veri analizi sürecini tamamen üstlenmiyoruz.
  • Tezinizi veya makalenizi yazmıyoruz ve başka bir dile çevirmiyoruz.
  • Tezlerinizde ikinci danışman rolü oynamıyoruz.
Sizden Beklentimiz
Mahremiyet
Kişisel enformasyonunuzun, araştırmanızın ve verinizin mahremiyetine, etik kurallar çerçevesinde, danışmanlarımız ve ofis birimimiz tarafından gerekli hassasiyet gösterilir ve bunlar katiyen üçüncü kişilerle paylaşılmaz.