Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi

Bibliyometrik Analiz Çalışma Grubu

Prof.Dr. Engin Kurşun
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Çakmak
Dr.Öğr.Üyesi İsmail Can