Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi

Çok-boyutlu Ölçeklendirme (Multidimensional Scaling) Çalışma Grubu

Prof.Dr. Ömer Cevdet Bilgin