Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi

Çok-değişkeli Varyans Analizi (MANOVA) Çalışma Grubu

Prof.Dr. Ömer Cevdet Bilgin