Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi

Doğrusal Regresyon Analizi Çalışma Grubu

Prof.Dr. Ömer Cevdet Bilgin