Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi

Görüntü İşleme Çalışma Grubu

Dr.Öğr.Üyesi Senem Gönenç
Dr.Öğr.Üyesi Öznur Özaltın