Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi

JAMOVI Çalışma Grubu

Dr.Öğr.Üyesi Kamber Kaşali