Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi

Log-linear Modeller Çalışma Grubu

Prof.Dr. Ömer Cevdet Bilgin