Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi

MAXQDA Çalışma Grubu

Dr.Öğr.Üyesi İsmail Öz
Dr.Öğr.Üyesi Nermin Çakmak