Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi

Meta Analiz Çalışma Grubu

Prof.Dr. Memiş Özdemir
Doç.Dr. Onur Şenol
Doç.Dr. Adnan Taşgın
Dr.Öğr.Üyesi Kamber Kaşali
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Çakmak
Dr.Öğr.Üyesi Türkan Kadiroğlu