Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi

Meta Sentez Çalışma Grubu

Prof.Dr. Mustafa Sözbilir
Prof.Dr. Engin Kurşun
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Çakmak
Dr.Öğr.Üyesi Nermin Çakmak