Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi

NVIVO Çalışma Grubu


Dr.Öğr.Üyesi Mürüvvet Demiral Üzan
Dr.Öğr.Üyesi İsmail Öz
Dr.Öğr.Üyesi Nermin Çakmak