Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi

Panel Veri Analizi Çalışma Grubu

Doç.Dr. Abdullah Emre Çağlar
Doç.Dr. Dilek Özdemir
Dr.Öğr.Üyesi Arzu Tural Dikmen
Dr.Öğr.Üyesi Kamber Kaşali

Doç.Dr. Tuncer Gövdeli