Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi

R Çalışma Grubu

Dr.Öğr.Üyesi Senem Gönenç
Dr.Öğr.Üyesi İsmail Öz
Doç.Dr. Onur Şenol
Prof.Dr. Ömer Cevdet Bilgin