Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi

ROC Analizi Çalışma Grubu

Doç.Dr. Aycan Mutlu Yağanoğlu
Dr.Öğr.Üyesi Kamber Kaşali
Dr.Öğr.Üyesi Senem Gönenç