Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Prof. Dr. Kenan Şebin
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
E-Postakenan.sebin@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (2318) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

  • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. Mehmet Ertuğrul Öztürk
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
E-Postadilek.baserer@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (Dahili İş: 3550) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

  • Lisans, Gazi Ünıversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 1991
  • Yüksek Lisans, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğt.Prog.ve Öğrt., 1998
  • Doktora, Atattürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğt.Prog.ve Öğrt, 2008
  • Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2008
  • Doçent, Atatürk Üniversitesi, Spor Bilimleri, 2017

PROFİL BİLGİSİ

Doç. Dr. İzzet Uçan
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
E-Postaizzet.ucan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (0442 231 1594) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Kübra Özdemir
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
E-Postakubra.ozdemir@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Hüseyin Önder
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
E-Postahonder@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (217) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 1999

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Hüseyin Yurttaş
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
E-Postahuseyin.yurttas@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (3550) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

  • Lisans, Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 2002

PROFİL BİLGİSİ

Öğr. Gör. Burak Erdinç Aslan
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
E-Postaerdinc.aslan@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 () 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 25240/ Erzurum

Eğitim

  • Lisans, ATATÜRK ÜNİVESİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ, GENEL, 2010
  • Yüksek Lisans, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS, , 2014