Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Bölüm Tanıtımı

Programımız 1992 yılında Atatürk Üniversitesi bünyesinde Yoncalık yerleşkesinde kurulmuştur. 2006 yılına kadar Mart 1998’de YÖK tarafından çıkarılan “Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programı” uygulanmıştır. 21 Temmuz 2006 tarihli YÖK Genel Kurulu kararı ile eğitim fakültelerinde yer alan programların öğretim programları değiştirilmiştir. Bu bağlamda yapılan değişiklikler ışığında, programlarda genellikle, % 50 alan bilgisi ve becerileri, % 30 öğretmenlik meslek bilgisi ve becerileri, % 20 genel kültür derslerinin olmasına karar verilmiş ve 2007 yılından itibaren bu öğretim programı kullanılmıştır. Sonraki süreçte Atatürk Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalar ve alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan yönetmelik ile iş yüküne dayalı Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) geçilmiştir. Bu sistemin eğitim ve öğretim programlarına doğrudan etkisi olmuştur. Atatürk Üniversitesi senato kararı ile belirlenen intibak kuralları çerçevesinde hazırlanan ders programı uygulanmaya başlanmıştır. 2018-2019 öğretim yılından itibaren YÖK tarafından güncellenen “Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programı” uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde de çağdaş eğitim kurumları seviyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programımız, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yetkilendirilen Öğretmenlik Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 15.04.2022 tarihi itibariyle 2 yıllığına akredite edilmiştir.