Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Bölüm Tanıtımı

Program 1999 yılında kurulmuş, ilerleyen birkaç yıl içinde bölüm kadrosu genişleme yolunda ilerlemiştir. Bölümün öncelikle hedefi dijital çağ denilen 21. Yy da dijitalleşmenin yaşamın her alanına yayılmasıyla, bölüm öğrencilerimizi bilgisayar okuryazarlığı, medya okuryazarı, iletişim okuryazarı, görsel okuryazarı ve teknoloji okuryazarı olarak yetiştirmektir. Bölümümüz aynı adı taşıyan tek anabilim dalından oluşmaktadır. Bölümümüzde yüksek lisans ve doktora düzeylerinde ders ve programlar yürütülmektedir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ilköğretim ve ortaöğretim kademesi için Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarımız öğretmenliğin yanı sıra Öğretim Teknolojileri Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı, Yazılım-Tasarım Geliştirme Uzmanı, Eğitim ve Öğretim Teknoloğu, Bilgisayar Sistemleri ve Web Tasarımcısı, Multimedya ve Grafik Tasarımcısı, Bilgisayar Programcısı, Test ve Değerlendirme Uzmanı, Proje Yöneticisi, Ağ Yöneticisi, Sistem Tasarımcısı, Multimedya Tasarımcısı, bilişim sektöründe öğretim tasarımcısı, programcı, proje yöneticisi, uzaktan eğitim uzmanı ve akademik personel gibi çeşitli pozisyonlarda istihdam edilebilmektedir.

Bölümün şu anki kadrosunda 2 Profesör, 3 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Tebrik-Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Engin KURŞUN bölümümüz Profesörlük kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Kendisini tebrik eder, başarılar dileriz.