Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Yönetim

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Sevda KÜÇÜK

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TURAN

Tebrik-Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Engin KURŞUN bölümümüz Profesörlük kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Kendisini tebrik eder, başarılar dileriz.