Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün vizyonu, içinde yaşanılan toplumda ve tüm dünya üzerinde insani bir yaşam tarzının oluşumu için nitelikli bireyler yetiştirmek, lisans ve lisansüstü seviyelerinde sunduğu eğitim ve öğretimde akademik süreçler ve çıktılar ile ulusal ve uluslararası düzeyde kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün misyonu, bilim ve teknolojinin öğrenme-öğretme süreçlerinde etkin, etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına destek olacak nitelikli ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, akademisyenler, araştırmacılar, eğitim teknologları, bilişim teknolojileri uzmanı vb. yetiştirmektedir. Güncel ve yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojilerine hâkim ve teknolojilerin eğitime etkili entegrasyonunu gerçekleştirebilen lider bireyler yetiştirmektir.  

Temel Değerler

Toplumsal sorumluluk bilincini geliştirmek,
Etik değerlere bağlı kalmak,
Demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, laik insan yetiştirmek,
Sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen,
Mesleğiyle ilgili alanlarda bilgi üreten ve bunu uygulayan,
Alanında yetkin öğretmen ve akademisyen yetiştirmek,
Her durumda çevresine yararlı olabilecek bilgisayar öğretmenleri ve eğitim (öğretim) teknologları yetiştirmek için lisans üstü düzeyde, çağdaş ve dinamik bir eğitim vermek.

Tebrik-Bölümümüz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Engin KURŞUN bölümümüz Profesörlük kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Kendisini tebrik eder, başarılar dileriz.