Biyometri Anabilim Dalı

Biyometri Anabilim Dalı Hakkında

Biyometri Anabilim Dalı’ nın başlıca olanakları aşağıda sunulmuştur:

Fakültemiz kütüphanesinde, üniversitemizin ücretsiz olarak sunduğu SPSS 20 paket programının yüklü olduğu 17 adet bilgisayar mevcuttur.

Üniversitemiz bünyesinde ANSYS, SPSS 20, Matlab ve Eviews programları ücretsiz olarak sunulmaktadır.