Biyometri Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Veteriner hekimlik eğitimi içerisinde önemli bir yer alan Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümünü içinde faaliyet yürüten Biyometri Anabilim Dalı, temel biyoistatistik eğitimi standartlarına uygun bilgi ve becerilere sahip, analitik düşünme becerisi gelişmiş, temel istatistik bilgilerini kavramış lisans öğrencileri yetiştirmektir. Lisans ve lisansüstü düzeyde okutulan derslerde öğrencilere; verilerin sınıflandırıp özetlemeyi ve istatistik analizleri uygulayıp yorumlamayı öğretmek hedeflenir. Dünyada istatistik alanında gelişen yeni uygulama ve teknolojileri takip ederek, anabilim dalımızda yenilikçi uygulama ve teknolojileri eğitim ve araştırma olanaklarına entegre ederek, bu alanlarda kaliteyi yükseltmek amaçlanmaktadır.