Biyometri Anabilim Dalı

Tarihçe

Veteriner Biyometri Anabilim Dalı, 30 Mayıs 1997 tarihinde Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kuruldu. Anabilim Dalımızda Dr. Öğr. Üyesi Ömer ELTAS görev yapmakta ve Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.