Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı Misyon ve Vizyonu:

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten, değişen koşullara uyum gösterebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, farklı bilim dalları arasında ilişki kurabilen ve bilgilerini farklı alanlara uygulayabilen, kültüre ve sanata duyarlı, çeşitliliği bir zenginlik olarak algılayan, teori ile uygulamayı birleştiren, öz güveni ve hoşgörüsü olan, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, eleştirel düşünebilen ve düşüncesini uygar bir şekilde ifade edebilen öğretmenler yetiştirir.

Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı da bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öğretmen yeterliliklerini (genel kültür, özel alan ve eğitme-öğretme bilgi, beceri ve alışkanlıkları) kazanmış öğretmenler yetiştirir. Sonuç olarak, mesleki bilgi, mesleki beceri ve tutum-değerler açısından yetkin coğrafya öğretmen adayları yetiştirmek Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalının öncelikli misyonunu oluşturmaktadır. Türk Milli eğitiminin hedefleri doğrultusunda mesleki bilgi, mesleki beceri ve tutum-değerler açısından yetkin, 21. Yüzyıl becerileri ile donatılmış en iyi coğrafya öğretmen adaylarını yetiştirmek Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalının vizyonunu oluşturmaktadır.

Temel Değerler:

Kurumsal olarak benimsenen etik ilkeler ve temel değerler şunlardır (https://atauni.edu.tr/etik-ilkeler-ve-temel-degerler/kurumsal):

Bilimsellik: Aldığı karar ve uygulamalarda bilimsel kriter ve doğruları temel alır.

Yenilikçilik ve Girişimcilik: Etkinliğini artıracak alanlarda yeni ve farklı uygulamaları hayata geçirir.

Katılımcılık ve Paylaşımcılık: Kararlar katılımlı şekilde alınır, bilgiler şeffaf şekilde paylaşılır. Öğrenme Odaklılık: Tüm bireylerin öğrenme deneyimlerini kolaylaştırır ve geliştirir.

Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme: Gösterilen çabalara saygı gösterilir ve başarılar tanınır.

Ulusal ve Evrensel Değerlere Bağlılık: Ülkemizin değerlerine bağlılığın yanında evrensel değerlere de sahip çıkılır. Toplumsal, Kültürel, Çevresel ve Sanatsal duyarlılık: Toplumsal alanlardaki sorun ve ihtiyaçlara karşı duyarlı davranılır.

Birimimiz üniversitemizin kurumsal olarak benimsediği etik ilkeler ve temel değerlere bağlıdır. Ayrıca, Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak en iyi yetişmiş coğrafya öğretmenlerini mezun etme sürecinde çeşitli değerlerden de ödün vermez. Bunların başlıcaları;

 1.         Etik değerler,

2.         Bilimin evrenselliği,

3.         Bilimsel özgürlük ve özgün düşünme

4.         Uluslararasılaşma

5.         Teknoloji okuryazarlığı

6.         Şeffaflık

7.         İşbirliği