Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi, Erzurum`da Türkiye`nin ilk beş üniversitesinden biri olarak kurulmuş ve elli yıllık tarihi boyunca adına lâyık bir gelişme göstermiştir. Diğer yanda 1961 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak Erzurum Eğitim Enstitüsü adıyla kurulup Ali Ravi İlkokulu binalarında eğitim öğretime başlayan Eğitim Enstitü 1963 yılında bugünkü Yoncalık yerleşkesine taşınmış; 2 yıl olan eğitim süresi 1967-68 öğretim yılında 3 yıla çıkarılmıştır. 1973`te Atatürk’ün en yakın silah arkadaşlarından Kâzım Karabekir’in adını alarak onun eğitimci kişiliğini yaşatan Eğitim Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyetini hedefine ulaştıracak nesilleri güvenle yetiştir işlevine katkı sağlamıştır. Enstitü, 1979`da 4 yıllık Kâzım Karabekir Yüksek Öğretmen Okuluna dönüştürülmüş; 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararnamenin yürürlüğe girmesi ile de Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Temel Bilimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu ile birleştirilmiştir. Bu birleşme, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesini oluşturmuştur. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi hem yarım asırlık bilimsel birikimin hem Öğretmen Okullarının kuruluş tarihinden başlayan yüz elli dokuz yıllık öğretmen yetiştirme geleneğinin gücüyle çağdaş ve köklü bir eğitim kurumu haline gelmiştir.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Coğrafya Öğretmenliği ise başlangıçta Coğrafya Bölümü olarak kurulmuş, daha sonra ise YÖK tarafından gerçekleştirilen yeniden yapılandırma bağlamında Coğrafya Öğretmenliğine dönüştürülmüştür. Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı 3 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 6 öğretim elemanı ile öğretimini sürdürmektedir.