Ekonometri Bölümü

Lisansüstü Ders Listesi

Öğretim Üyesi Ders Adı  
Prof. Dr. Ömer ALKAN Sosyal Bilimlerde Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler Doktora
Prof. Dr. Erkan OKTAY İstatistik Kalite Kontrol Doktora
Prof. Dr. Erkan OKTAY Parametrik Olmayan İstatistik Teknikleri Doktora
Prof. Dr. Mehmet Sinan TEMURLENK Zaman Serileri Analizinde Seçilmiş Konular Yüksek Lisans
Doç. Dr. Abdulkerim KARAASLAN Doğrusal Programlama Yüksek Lisans
Doç. Dr. Hakan EYGÜ Bilim Eğitim ve Etik Yüksek Lisans
Doç. Dr. Hakan EYGÜ Örnekleme Yöntemleri Yüksek Lisans
Doç. Dr. Hakan EYGÜ Uygulamalı İhtimaller Teorisi Yüksek Lisans
Prof. Dr. Ömer ALKAN Sosyal Bilimlerde Spss Uygulamaları Yüksek Lisans
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ERKAL Ekonomik Araştırmalarda Simülasyon Teknikleri Yüksek Lisans
Prof. Dr. Erkan OKTAY İleri Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans
Prof. Dr. Erkan OKTAY Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans
Prof. Dr. Mehmet Sinan TEMURLENK Zaman Serileri Analizi Yüksek Lisans
Prof. Dr. Ömer YILMAZ İleri Matematiksel İktisat Yüksek Lisans
Prof. Dr. Ömer YILMAZ Matematiksel İktisat Yüksek Lisans
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ERKAL Ekonomik Veri Modellemesi ve İşlemesi Yüksek Lisans