Ekonometri Bölümü

Tarihçe

Ekonometri bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2007 yılında kurulmuştur. Bölümümüz ilk lisans öğrencilerini 2008-2009 eğitim öğretim yılında alarak faaliyete geçmiştir. İlk lisans mezunlarını 2011-2012 yılında veren bölümümüz, hali hazırda altı profesör, üç doçent, bir doktor öğretim üyesi ve altı araştırma görevlisi ile hizmetine devam etmektedir.