Ekonometri Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

Misyonumuz, giderek gelişen dünya ve ülke koşullarına uygun bir şekilde mikro ve makroekonomi alanında gerçekleşen gelişmeleri yakından takip eden, ekonomik verilerin analizinde ve yorumlanmasında ihtiyaç duyulan istatistiksel ve ekonometrik teknikleri kullanma becerisine sahip mezunlar yetiştirmektir. Lisans düzeyinde verilen eğitim akademik kariyer için bir temel oluşturma yanında kamu ve özel sektörde görev alabilecek elemanlar yetiştirmeye yöneliktir.

Vizyon

Vizyonumuz, çağdaş, kaliteli eğitim veren ve yetkinlik düzeyi yüksek bir akademik kadro ile insan hakları ve yaşam ilkeleri doğrultusunda çalışkan, sorumluluk sahibi, çözümlenmemiş problemleri bilime dayalı olarak çözebilen, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, nezaket sahibi, sosyal bilinci yüksek, özgür fikirli, idealist ve ülkelerine ve dünyaya faydalı bireylerler yetiştirmektir.

Temel Değerler

Bilgi Temellilik

Girişimcilik

İşbirliği

İnovasyon

Çözüm Odaklılık