Fars Dili ve Edebiyatı

Karakoyunlu Hükümdarı Cihânşâh&Farsça Şiirleri

Hakîkî mahlasıyla Farsça ve Türkçe şiirler söyleyerek hem Türk dili ve edebiyatı hem de Fars dili ve edebiyatında söz sahibi olmuş, Türk tarihi ve kültürünün önemli ve büyük şahsiyetlerinden biri olan Karakoyunlu Hükümdarı Cihânşâh’ın Farsça şiirleri Fars dili ve edebiyatı bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY tarafından Türkçeye çevrildi. Cihânşâh’ın hayatına da yer verilen kitap, Kurtuba yayınları tarafından yayımlandı.