Fars Dili ve Edebiyatı

Müfredat Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Üyeleri:   

Prof. Dr. Nimet YILDIRIM (Başkan)

Prof. Dr. Veyis DEĞİRMENÇAY

Doç. Dr. Yasemin YAYLALI