Fars Dili ve Edebiyatı

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

 Bölümümüz öncelikle bilimsel anlayışlı, çağdaş, demokrat, üretken, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı olup çözüm üreten, değişen koşullara ayak uydurabilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, kültüre ve sanata duyarlı, teori ile uygulamayı birleştiren, özgüveni ve hoşgörüsü olan, ekip çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, iletişim ve eğitim teknolojilerini kullanabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, insan merkezli ve özgür düşünen araştırmacılar yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Öte yandan, öğrencileri Arap Dili ve Edebiyatı ile Fars Dili ve Edebiyatı merkezli herhangi bir alanda verimli, etkili ve yararlı bir biçimde görev alabilecek bilgi beceri ve yetenekle donatarak, onlara kültürel anlamda topluma verebilecek gerekli birikimi sunmaktır.

Diğer taraftan Üniversitelerimiz ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki diğer eğitim ve kültür kurumlarıyla işbirliği yaparak hem öğrencilerimizin gelişmesine katkı sağlamak hem de onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanıp beklentilerini göz önünde tutarak nitelikli öğretim elemanı yetiştirip, yaygın eğitim etkinlilerine destek vermektir.

    Globalleşen, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin son derece hızla yaşandığı dünyada çeşitli açılardan ülkemiz, devletimiz ve ilgili bilim çevrelerinin ihtiyaç duyduğu siyasî, kültürel ve edebî açılardan gereği yadsınamaz olan Arapça ve Farsça gibi iki önemli dili ve bu dillerin edebiyatlarını öğrencilerimize mümkün olan en iyi şekilde öğretmek, hayatlarının okuldan sonraki çeşitli kademelerinde söz konusu dilleri hatasız, eksiksiz ve uygun biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Dil ve kültürün ayrılmaz bir ikili olduğu düşünüldüğünde Arapça ve Farsça’nın siyasal, kültürel ve edebî alanlarda bilgi ve fikir aktarımında bulunmak, bütüncül bir eğitim verebilmek ve ülkemizdeki bu alanlardaki ihtiyacı ile alanında yeterli ve yetkili, ihtisas sahibi birey eksikliği göz önüne alındığında, bu ihtiyacı ve eksikliği giderecek ölçüde öğrencilerimizi yönlendirip bilgilendirebilmektir.

     Hedefimiz, öncelikle ülkemizdeki başta arşivler, kütüphaneler, üniversiteler, araştırma merkezleri olmak üzere Arapça ve Farsça bilen eleman ve araştırmacı açığının kapatılmasına katkıda bulunmak ve öğrencilerimize gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak konusunda en iyisini yapmak, onlara araştırmacı bir kimlik kazandırabilmek ve lisans sonrası çeşitli üniversitelerimizde yüksek lisans çalışmaları yapabilecek ve araştırma görevlileri, okutmanlar, öğretim görevlileri gibi çeşitli kadrolarda görev alabilecek yetkinliği sağlamaktır.