Fars Dili ve Edebiyatı

 

Tarihçe

 Bölümümüz, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1968 yılında Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü adı ile kurulmuş ve Lisans düzeyindeki öğretimine 1974-1975 öğretim yılında başlamıştır. 1983 yılında Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü adını alarak Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı olmak üzere iki Anabilim Dalına ayrılarak iki ayrı program uygulamaya ve ayrı diploma vermeye başlamıştır.14 Ocak 2014 tarihinde Doğu Dilleri ve Edebiyatları bünyesinden ayrılıp Fars Dili ve Edebiyatı bölümü olarak öğretime devam etmektedir.