Fotoğraf Bölümü

Akademik Personel

PROFİL BİLGİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Murat Han Er
Fotoğraf Anasanat Dalı
E-Postamurathan.er@atauni.edu.tr
Telefon +90 442 231 (5152) 
Posta Adresi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 25240 Erzurum

Eğitim