Fotoğraf Bölümü

Bölüm Tanıtımı

Fotoğraf, hem bir görme, anlama biçimi hem de yaşadığımız çağın insanlık hikayelerini anlatmamıza ve farklı bakış açılarımızı farklı tarzlarda aktarmamıza olanak tanıyan görsel bir dildir. Bilgi ve yaratıcılıkla oluşturulan bu dil entelektüel düzeyi yüksek hem sanat hem de teknik alanda yetkinlik sahibi olmayı gerektirir. Fotoğraf Bölümü; alanında ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli teknik ve sanatsal bilgi ve beceriler ile donatılmış, bu bilgi ve becerileri gerekli şekilde kullanabilen, düşünsel, araştırmacı yönlerini geliştirmiş, özgün çalışmalar gerçekleştirebilen, alanı ile ilgili sorunlar karşısında çözümleyici yönlere sahip, etik değerleri göz önünde bulundurarak fotoğraf alanında sanatsal çalışmalar yapacak fotoğraf sanatçıları yetiştirecektir.

Fotoğraf her türlü basın yayın organı, tanıtımı içeren her türlü reklam, moda ve sanat gibi oldukça geniş alanlarda varlığını sürdürmektedir. Bu alanlarda kendini yetiştirmiş, etik değerlere sahip, sanatsal olarak estetik değerler doğrultusunda çalışmalar üreten, eleman sıkıntısı çekilmektedir. Fotoğraf Bölümünde yetişen öğrenciler sanat, basın, reklâm ve moda fotoğrafı alanlarında etkin bir şekilde iş üretecekler ve bu alanlarla ilgili kamu ve özel sektörde çalışarak fotoğraf alanında ihtiyaç duyulan meslek grubunu oluşturacaklardır. Fotoğraf Bölümü; Reklam-Tanıtım, Basın-Belgesel ve Sanat gibi alanlarda profesyonel anlamda yetkinliğe sahip fotoğraf sanatçıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.     

Bölümümüz, 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile eğitim sürecine devam etmektedir. Bölümümüzün 3 adet Dersliği, bir adet Fotoğraf Stüdyosu bir adet Karanlık Odası ve Karanlık Oda ile birlikte Alternatif Fotoğraf Atölyesi bulunmaktadır. Bölümümüzde iki Dr. Öğr. Üyesi bulunmaktadır.