Fotoğraf Bölümü

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon Bildirimi

Fotoğraf Bölümü, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinin bir bölümü olarak, fotoğraf sanatı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve teknik beceri ile donatılmış, birikimi yüksek, güncel dünya ile iletişim kurabilecek nitelikte fotoğraf sanatçıları yetiştirmek, ulusal/uluslararası sanat platformlarında yer almak ve çeşitli sanatsal araştırma ve projeleri gerçekleştirme misyonuna sahiptir.

 

Vizyon Bildirimi

Geleneksel ve teknolojik fotoğraflama yöntemleri ile yaratıcılığa ve yenilikçiliğe yönelik bir bakış açısı sunarak,  her türlü basın yayın organı, tanıtımı içeren her türlü reklam, moda ve sanat gibi oldukça geniş alanlarda görünür olmak, ve eğitim ve öğretim kalitesini uluslararası standartlara ulaştırarak, mezunlarına en iyi iş bulabilme imkanlarını sağlayabilecek bir bölüm olmaktır.

 

Temel Değerler

Fotoğraf Bölümü;

Sevgi, saygı, demokrasi,

İşbirliği ve dayanışma,

Girişimci,

Bilimsel araştırma ve etik değerlere sahip,

Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,

Bilgi teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen,

Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilen,

Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde,

Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen anlayışı benimser.