Güzel Sanatlar Fakültesi

2022-2023 Eğı̇tı̇m-Öğretı̇m Yılı Yatay Geçı̇ş (Agno) Sonuçları