Güzel Sanatlar Fakültesi

Tarihçe

Atatürk Üniversitesi bünyesinde 1992 yılında kurulan ve 1994-1995 yılında eğitim-öğretime başlayan Güzel Sanatlar Fakültesi, sanatın birçok dalında başarı grafiğini her geçen yıl yükselterek Türk yüksek öğretiminde saygın bir yer edinmiştir. İçinde derslik, stüdyo, laboratuar, atölyeler, müze, gösteri ve sergi salonları bulunan 14.000 metrekarelik kullanım alanına sahip binası ile fiziki altyapısını büyük ölçüde tamamlayan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalar 7 Profesör, 7 Doçent, 30 Dr. Öğr. Üyesi, 12 Öğretim Görevlisi, 21 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 77 Öğretim Elemanı tarafından yürütülmektedir. Bütün bölümlerde doktora programı vardır.

Bilimsel ve Sanatsal kriterlerin dikkate alındığı çeşitli aşamalardan oluşan yetenek sınavları ile öğrenci alınan
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yer alan bölümler ve bunlara bağlı anasanat ve anabilim dalları şöyledir:

– Fotoğraf Bölümü
– Geleneksel Türk El Sanatları
Tezhip Anasanat Dalı
Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı
Eski Yazı Anasanat Dalı
Eski Çini Onarımı Anasanat Dalı
Cilt Anasanat Dalı
– Grafik Bölümü
– Heykel Bölümü
– Müzik Bilimleri Bölümü
Müzik Bölümleri Bölümü (II. Öğretim)
– Resim Bölümü
– Resim Bölümü (II. Öğretim)
– Sahne Sanatları Bölümü
Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı
Oyunculuk Anasanat Dalı
Sahne Tasarımı Anasanat dalı
– Seramik Bölümü
Seramik Anasanat dalı
Cam Anasanat Dalı
– Sinema-TV Bölümü
– Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü
– Temel Eğitim Bölümü
Temel Eğitim Anabilim Dalı
Sanat Kuramı ve Eleştiri Anabilim Dalı