Güzel Sanatlar Fakültesi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Güzel Sanatlar Fakültesi Başarı Bölgesi Tercihinde Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden; Nitelikli Eğitim – Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar – Sorumlu Üretim ve Tüketim – Amaçlar İçin Ortaklıklar olmak üzere yedi alanı önceliklendirmiştir.