Güzel Sanatlar Fakültesi

2022-2023 Mezuniyet Töreni