Güzel Sanatlar Fakültesi

AZAMİ SÜRE SONU 2. SINAV DUYURUSU

Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Azami Süre Sınavları Uygulama Esasları_(14.07.2023) ’nın 2. Maddesinin (a) bendi Kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, ders kaydı yapıp FF harf notu alarak başarısız oldukları veya Z harf notu alarak devamsızlıktan kaldıkları ya da ders kaydı yaptırmadıkları (1) bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl/iki yıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlar sonucunda başarısız ders sayısı 6 ve üzerinde olan öğrencilerin kayıtları ilgili birim yönetim kurulu kararı ile silinir ve 9. Maddesinin– Sınava giriş şartlarını sağlayan ve sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler birimler tarafından belirlenecek olan tarihe kadar bir dilekçe ile kayıtlı oldukları birimlere başvururlar. Sınav haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve bu öğrencilerin kayıtları ilgili birim yönetim kurulu kararı ile silinir.

2. Sınav Tarihi :09-13 Ekim 2023

2. Sınav Saati  :Bölümler ve Ders hocaları tarafından belirlenecektir.

2. Sınav Yeri :Sınav yerleri ders hocası tarafından belirlenecektir

Müracaat : OBS –Öğrenim/ Öğrenim Talepleri/ Başvuru ve Talep Dilekçeleri sekmesinden yapılacaktır. (Öğrenci başvuru sonrasında danışmanına onaylaması için bilgi vermesi gerekmektedir.).

NOT: Bu ilan öğrencilere tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

https://birimler.atauni.edu.tr/ogrenci-isleri-daire-baskanligi/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/A.U-Azami-Sure-Sonu-Sinav-Basvuru-Dilekcesi.pdf