İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Tarihçe

24.11.1983 tarih 18228 Sayılı Rsmi Gazetede yayınlanan 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile kurulan komptrolörlük Daire Başkanlığı ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının, daha sonra birleştirilmesi ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adını almıştır.