DİKEY GEÇİŞ SINAVI İLE İNTİBAK ETMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

Ders muafiyeti işlemlerinin komisyon tarafından değerlendirilebilmesi için aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Bölümümüzce alınan kurul kararı gereği öğrencinin önceden meslek yüksekokullarından almış olduğu derslerin eşdeğerlilik ve muafiyet işlemleri sadece aşağıda belirtilen tablodaki dersler için muafiyet dilekçesi verilebilecektir.

Herhangi bir Meslek Yüksekokulunu bitirdikten sonra DGS sınavını kazanarak, Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümüne yerleşecek öğrencilerin muaf olabileceği derslerin intibak tablosu aşağıdadır.. Tabloda belirtilen derslerden muaf olunabilmesi için yüksekokuldan aldıkları ders içeriklerinin ve kredilerinin/AKTS’lerinin, bölümümüzdeki ders içerikleri ve kredilerle/AKTS’lerle uyumlu olması gerekmektedir.

 

İnşaat Mühendisliği Programında Eşdeğer Kabul Edilebilecek Dersin Adı

Meslek Yüksekokulunda Alınan ve Eşdeğer Olarak Gösterilebilecek örnek Dersler (ders isimleri değişik olabilir)

1

FİZİK I

FİZİK I, FİZİK II

2

GENEL KİMYA

GENEL KİMYA I, GENEL KİMYA II

3

TEKNİK RESİM

TEKNİK RESİM

4

MATEMATİK I

MATEMATİK I, MATEMATİK II

5

YABANCI DİL I  

YABANCI DİL I

6

FİZİK II                        

FİZİK II

7

STATİK 

STATİK, YAPI STATİĞİ

8

MATEMATİK II

MATEMATİK II

9

YABANCI DİL II         

YABANCI DİL II         

10

TÜRK DİLİ I               

TÜRK DİLİ I               

11

TOPOGRAFYA

TOPOGRAFYA

12

TÜRK DİLİ II                         

TÜRK DİLİ II                         

13

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TAR. I

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TAR. I

14

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TAR. II

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TAR. II

15

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I

16

BÖLÜM SEÇMELİ 1

ATATÜRK ÜNİ. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM MÜFREDATINDA ZORUNLU OLMAYAN MESLEKİ-TEKNİK DERSLER

17

BÖLÜM SEÇMELİ 2

  NOT: Yüksekokuldan alınmış olan birden fazla dersi tablodaki derslerden eşdeğeri olacağını düşündüğünüz birisi yerine saydırabilirsiniz.

Tablo dikkate alınarak aşağıda belirtilen belgeler tamamlanarak ıslak imzalı çıktısı İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığına (Bölüm Sekreterliği) elden verilmelidir. Ayrıca ve b. maddesindeki belgelerin doldurulmuş Word hali atauni.muafiyet@gmail.com ‘a mail olarak gönderilmelidir.

  1. Transkript eklenmiş başvuru dilekçesi (Ek 1.) örnekteki gibi doldurulmalı ve dilekçenin Word hali mail olarak gönderilmelidir. 
  2. Bölüme verilecek dilekçe şablonu (Ek 2.) (Bu belge doldurularak Word formatında muafiyet@gmail.com  ‘a gönderilecektir)
  3. Muaf olunması istenen eş değer derslere ait kredi ve AKTS’lerin, bölümümüzün ders kredileri ve AKTS’lerine eşit veya daha yüksek olması gerekmektedir (Ders kodu, ismi, kredi ve AKTS leri doğru bir şekilde doldurulmayan evraklar işleme alınmayacaktır
  4. Muaf olunması istenen derslerin her iki kurumdaki (MYO ve Atatürk Ünv. İnşaat Müh. Bölümü) ders içerikleri*, ders kodları, AKTS ve kredi detayları açıkça belli olacak şekilde onaylı (imzalı mühürlü) olarak başvuru dosyasında belgelendirilmelidir. Evrakların onaylı/mühürlü haline ulaşılamıyorsa ilgili evrağın üniversitenin resmi web sayfasından alındığını açıkça gösterir tarzda (bağlantı linki içerecek şekilde) bir belge ile kanıtlanması gerekmektedir
  5. Muaf olunması istenen derslerin sıralamasına uygun olarak her bir dersin karşılaştırılmalı bilgisi EK-3’de belirtildiği üzere  ard arda sıralanmalıdır.  Ayrıca çıktı alınıp teslim edilmelidir.

Not: Ders Eşleştirme Bilgi Tablosu, her ders eşleştirmesi için yapılmalıdır. Ders içeriği kısmına; eğer ders bilgisi dijital ortamda varsa, kopyala-yapıştır usulüyle yazılmalı, aksi takdirde fotoğrafı çekilerek ve uygun şekilde kırpılarak resim olarak bu bölüme yerleştirilmelidir. 

DGS sınavı ile bölümümüze kayıt hakkı kazanan ve aynı zamanda farklı bir fakülteden almış olduğu derslerden de muaf olmak isteyen öğrenciler her bir kurum için ayrı başvuru dilekçesi vermelilerdir.

Ders İçerikleri

EK-1 Başvuru Dilekçesi

EK-2 Bölüme Verilecek Dilekçe Şablonu 

EK-3 Derslerin Karşılaştırmalı Bilgileri