İnşaat Mühendisliği

İşletmede Mesleki Eğitim (İME)

İşletmede Mesleki Eğitim (İME) başvuru şartları aşağıda verilmiştir :

-Ağırlıklı Not Ortalaması (AGNO) 2.00’dan yüksek olmalı

– İkinci, dördüncü ve altıncı yarıyıllardaki müfredatında yer alan derslerden devam şartını sağlamadığı/almadığı dersi olan veya belirtilen yarıyıllarda devam şartını sağlamış olsa bile üç dersten fazla başarısız dersi olan öğrenciler, İşletmede Mesleki Eğitim (İME) programına başvuru yapamazlar.

İşletmede Mesleki Eğitim (İME) Komisyon üyeleri görev dağılımları;

  • Örgün Öğretim (Ö.Ö.) öğrenci numarası tek sayı olan öğrenciler Arş. Gör. Nur TURAN ( nur.sunar@atauni.edu.tr)
  • Örgün Öğretim (Ö.Ö.) öğrenci numarası çift sayı olan öğrenciler Arş. Gör. Oğuzhan ÇELEBİ ( celebioguzhan@atauni.edu.tr )
  • İkinci Öğretim (İ.Ö.) öğrenci numarası tek sayı olan öğrenciler  Arş. Gör. Gamze ÜÇDEMİR ( gamzeucdemir@atauni.edu.tr )
  • İkinci Öğretim (İ.Ö.) öğrenci numarası çift sayı olan öğrenciler Arş. Gör. Kadir GEZİCİ ( kadirgezici@atauni.edu.tr )

Gerekli yönerge ve formlar;

İME- Yönergesi
İME Protokolü
İME- İşyeri ve İşyeri Yetkilisi
İME-Sözleşmesi