İnşaat Mühendisliği

Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME)

Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) başvuru şartları aşağıda verilmiştir :

1-Sadece 2018 ve sonrası müfredata tabi öğrenciler başvurabilir.

2-Ağırlıklı Not Ortalaması (AGNO) 2.00’dan yüksek olmalı

3- İkinci, dördüncü ve altıncı yarıyıllardaki müfredatında yer alan derslerden devam şartını sağlamadığı/almadığı dersi olan veya belirtilen yarıyıllarda devam şartını sağlamış olsa bile üç dersten fazla başarısız dersi olan öğrenciler, Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) programına başvuru yapamazlar.

Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) Komisyon üyeleri görev dağılımları;

  • Örgün Öğretim (Ö.Ö.) öğrenci numarası tek sayı olan öğrenciler Arş. Gör. Nur TURAN ( nur.sunar@atauni.edu.tr)
  • Örgün Öğretim (Ö.Ö.) öğrenci numarası çift sayı olan öğrenciler Arş. Gör. Oğuzhan ÇELEBİ ( celebioguzhan@atauni.edu.tr )
  • İkinci Öğretim (İ.Ö.) öğrenci numarası tek sayı olan öğrenciler  Arş. Gör. Gamze ÜÇDEMİR ( gamzeucdemir@atauni.edu.tr )
  • İkinci Öğretim (İ.Ö.) öğrenci numarası çift sayı olan öğrenciler Arş. Gör. Kadir GEZİCİ ( kadirgezici@atauni.edu.tr )

Gerekli yönerge ve formlar;

UME- Yönergesi
UME Protokolü
UME- İşyeri ve İşyeri Yetkilisi
UME-Sözleşmesi